Naročilnica za astronomsko literaturo


DMFA–založništvo | Presek | Presekova knjižnica | Knjižnica Sigma | Astronomska literatura
Vabimo vas, da izpolnite spodnji obrazec s svojimi podatki in naročite tiste astronomske publikacije, ki vas zanimajo ali drugo dodatno literaturo. Naročilnico nam lahko pošljete po elektronski pošti, lahko pa jo natisnete in pošljete po telefaksu (01) 4232 460 ali po pošti na naslov DMFA – založništvo, p. p. 2964, 1001 Ljubljana. Poslali vam bomo predračun in položnico za plačilo s popustom. Po plačilu predračuna vam bomo naročeno poslali po pošti.

Pri izpolnjevanju obrazca raje ne uporabljajte šumnikov, ker imajo nekateri programi težave pri pošiljanju sporočil s šumniki po elektronski pošti! Po poslanem naročilu ne prejmete posebnega obvestila, pošto pa lahko preverite v vašem poštnem programu.


Naročam(o):

 izvod(ov) efemerid NAŠE NEBO 2021 (NN21
 izvod(ov) efemerid NAŠE NEBO 2020 (NN20
 izvod(ov) knjižice KRATKA ZGODOVINA ASTRONOMIJE (SIG42)
 izvod(ov) knjižice ČRNE LUKNJE IN OTROŠKA VESOLJA (SIG54)
 izvod(ov) knjižice STO LET FIZIKE (SIG71)
 izvod(ov) knjižice MALA ZGODOVINA VESOLJA (SIG85)
 izvod(ov) knjižice ZAKAJ JE URAN PREKUCNJEN? (SIG89)

 izvod(ov) knjižice ASTRONOMSKA OPAZOVANJA (PK03)
 izvod(ov) knjižice DO NEWTONOVIH ZAKONOV (PK27)
 izvod(ov) knjige UKVARJANJE S SENCO (PK39)
 izvod(ov) knjige stripov EINSTEINOVA ŽIVLJENJA (PK43)
 izvod(ov) knjige stripov GALILEJEVA ŽIVLJENJA (PK44)

 izvod(ov) PRESEKOVE ZVEZDNE KARTE 2000,0 (KPR)

 izvod(ov) knjige OČI, ZAZRTE V NEBO (FM48)

 izvod(ov) VRTLJIVE ZVEZDNE KARTE (CA01)
 izvod(ov) knjige RAZISKUJMO OZVEZDJA z daljnogledom 10 × 50 (CA03)
 izvod(ov) DVD-ja VELIKE OČI, ZAZRTE V NEBO (CA04)
 izvod(ov) knjige GLEJ JIH, ZVEZDE! Najlepši prizori na nebu v letu 2022  (CA13)

Prostor za dodatno naročilo iz naše ponudbe ali komentar:Izberite popust:
 Pri vsakem naročilu s to naročilnico dobim 5 % popusta.
 Uveljavljam 20 % popusta kot član DMFA Slovenije. Naročniška številka DMFA: 
 Uveljavljam 20 % popusta kot individualni naročnik revije Presek. Naročniška številka DMFA: 
 Uveljavljam 20 % popusta kot dijak ali študent. Številka dijaške ali študentske izkaznice: 

Popusti se ne seštevajo!

Predračun mi pošljite po:
 pošti na spodnji naslov
 elektronski pošti na spodnji naslov
 telefaksu na številko: 

Publikacije pošljite na naslov:

Ime in priimek (ustanova): 
Naslov:  Številka: 
Poštna številka:  Pošta: 

Telefon ali naslov elektronske pošte: 

Sem (smo) davčni zavezanec za DDV:  DA  NE       Identifikacijska številka: 

Kraj in datum:   Podpis:


         

Z oddano naročilnico dovoljujete, da DMFA–založništvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki, in vam ob tem zagotovlja varstvo podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, uporabljeni bodo zgolj za naročilo publikacij pri DMFA–založništvo.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: