DMFA – ZALOŽNIŠTVO


Start | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Iskanje | Hitri skok: 

Naša ponudba

Ogledate si lahko predstavitve nekaterih revij ali knjig in cenike za našo celotno ponudbo: Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Popusti se ne seštevajo. Vse cene vključujejo DDV. Vsak cenik velja do objave novejšega oziroma do prodaje zalog.

MATEMATIKA – FIZIKA: Zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij

MATEMATIKA

04 Vidav ALGEBRA 12,80 EUR 16,00 EUR
06 Vidav VIŠJA MATEMATIKA I. 15,19 EUR 18,99 EUR
16 Jamnik MATEMATIKA 21,59 EUR 26,99 EUR
19 Grasselli ALGEBRAIČNA ŠTEVILA 5,60 EUR 7,00 EUR
23 Grasselli
Vadnal
LINEARNA ALGEBRA,
LINEARNO PROGRAMIRANJE
10,40 EUR 13,00 EUR
31 Vrabec METRIČNI PROSTORI pošlo pošlo
32 Vidav ELIPTIČNE KRIVULJE IN ELIPTIČNE FUNKCIJE 6,40 EUR 8,00 EUR
34 Bohte NUMERIČNO REŠEVANJE NELINEARNIH ENAČB 8,00 EUR 10,00 EUR
42 Zakrajšek MATEMATIČNO MODELIRANJE 11,60 EUR 14,50 EUR
43 Križanič PARCIALNE DIFERENCIALNE ENAČBE 15,20 EUR 19,00 EUR
44 Kozak NUMERIČNA ANALIZA 30,39 EUR 37,99 EUR
45 Grasselli ENCIKLOPEDIJA ŠTEVIL 30,39 EUR 37,99 EUR
50 Magajna LINEARNA ALGEBRA, METRIČNI PROSTOR IN FUNKCIJE VEČ SPREMENLJIVK 19,04 EUR 23,80 EUR
52 Plestenjak RAZŠIRJEN UVOD V NUMERIČNE METODE 22,40 EUR 28,00 EUR

FIZIKA

09 Strnad FIZIKA – 1. del: Mehanika, toplota 17,60 EUR 22,00 EUR
11 Strnad FIZIKA – 2. del: Elektrika, optika pošlo pošlo
14 Strnad FIZIKA – 3. del: Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi 16,00 EUR 20,00 EUR
18 Strnad FIZIKA – 4. del: Molekule, kristali, jedra, delci 16,00 EUR 20,00 EUR
28 Kuščer, Žumer TOPLOTA: Termodinamika, statistična mehanika, transportni pojavi 12,00 EUR 15,00 EUR
30 Pahor UVOD V ANALITIČNO MEHANIKO 6,80 EUR 8,50 EUR
36 Kuščer, Kodre MATEMATIKA V FIZIKI IN TEHNIKI 20,80 EUR 26,00 EUR
39 Rakovec, Vrhovec OSNOVE METEOROLOGIJE za naravoslovce in tehnike 16,00 EUR 20,00 EUR
41 Pahor UVOD V RAVNOVESNO STATISTIČNO FIZIKO 7,20 EUR 9,00 EUR
46 Širca, Horvat RAČUNSKE METODE ZA FIZIKE 39,99 EUR 49,99 EUR
47 Planinšič DIDAKTIKA FIZIKE – AKTIVNO UČENJE OB POSKUSIH: I. Mehanika in teromdinamika 23,99 EUR 29,99 EUR
48 Schilling, Christensen OČI, ZAZRTE V NEBO: 400 let odkritij s teleskopi 19,99 EUR 24,99 EUR
49 Čadež TEORIJA GRAVITACIJE 23,99 EUR 29,99 EUR
51 Podgornik, Vilfan ELEKTROMAGNETNO POLJE 21,59 EUR 26,99 EUR
53 Širca VERJETNOST V FIZIKI pošlo pošlo
54 Likar OSNOVE FIZIKALNIH MERJENJ 12,00 EUR 15,00 EUR
55 Magajna UVOD V DIFERENCIALNE ENAČBE, KOMLPLEKSNO IN FOURIEROVO ANALIZO 17,60 EUR 22,00 EUR
56 Likar PRELOMI V RAZVOJU FIZIKE pošlo pošlo

IZBRANA POGLAVJA IZ MATEMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA

06 Dobovišek, Hladnik, Omladič REŠENE NALOGE IZ ANALIZE I. pošlo pošlo
09 Suhadolc SEBI ADJUNGIRANI OPERATORJI V HILBERTOVEM PROSTORU 2,40 EUR 3,00 EUR
11 Suhadolc LINEARNI TOPOLOŠKI PROSTORI – 1. del 4,00 EUR 5,00 EUR
16 Hladnik NALOGE IN PRIMERI IZ FUNKCIONALNE ANALIZE IN TEORIJE MERE 4,00 EUR 5,00 EUR
20 Dobovišek, Kobal, Magajna NALOGE IZ ALGEBRE I. 12,00 EUR 15,00 EUR
24 Kramar REŠENE NALOGE IZ LINEARNE ALGEBRE 10,00 EUR 12,50 EUR
25 Batagelj, Klavžar DS1, LOGIKA IN MNOŽICE, Naloge 10,00 EUR 12,50 EUR
26 Hladnik POVABILO V HARMONIČNO ANALIZO 4,00 EUR 5,00 EUR
27 Batagelj, Klavžar DS2, ALGEBRA IN TEORIJA GRAFOV, Naloge 10,00 EUR 12,50 EUR
29 Suhadolc ROBNI PROBLEMI ZA LINEARNE DIFERENCIALNE ENAČBE DRUGEGA REDA 3,20 EUR 4,00 EUR
30 Vrabec TRI TEME IZ TEORIJE VRST 2,40 EUR 3,00 EUR
31 Suhadolc POTENCIALNA TEORIJA 4,00 EUR 5,00 EUR
33 Dobovišek REŠENE NALOGE IZ ANALIZE II 8,00 EUR 10,00 EUR
35 Hvala ZBIRKA IZPITNIH NALOG IZ ANALIZE z namigi, nasveti in rezultati 10,00 EUR 12,50 EUR
36 Dobovišek RIEMANNOV IN LEBESGUEOV INTEGRAL V Rn 4,80 EUR 6,00 EUR
37 Drnovšek, Košir, Kramar, Lešnjak ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ VERJETNOSTNEGA RAČUNA pošlo pošlo
38 Juvan, Zaveršnik C NAJ BO, Zbirka rešenih nalog pošlo pošlo
39 Juvan, Potočnik TEORIJA GRAFOV IN KOMBINATORIKA, Primeri in rešene naloge 11,85 EUR 14,81 EUR
40 Drnovšek REŠENE NALOGE IZ TEORIJE MERE 5,60 EUR 7,00 EUR
41 Cimprič REŠENE NALOGE IZ ANALIZE III 9,60 EUR 12,00 EUR
42 Povh, Pustavrh, Fošner, Gorše Pihler, Zalar MATEMATIČNE METODE V UPORABI 19,50 EUR 24,38 EUR
43 Pavešić SPLOŠNA TOPOLOGIJA 12,00 EUR 15,00 EUR
44 Mrčun TOPOLOGIJA 11,19 EUR 13,99 EUR
45 Šemrl OSNOVE VIŠJE MATEMATIKE I. 19,99 EUR 24,99 EUR
46 Drinovec Drnovšek, Strle NALOGE IZ ANALIZE 1 z odgovori, nasveti in rešitvami 16,00 EUR 20,00 EUR
47 Dobovišek NEKAJ O DIFERENCIALNIH ENAČBAH 10,00 EUR 12,50 EUR
48 Dobovišek MATEMATIKA 2 18,40 EUR 23,00 EUR
49 Toman REŠENE NALOGE IZ FINANČNE MATEMATIKE 1 14,40 EUR 18,00 EUR
50 Smrekar REŠENE NALOGE IZ SPLOŠNE TOPOLOGIJE 14,80 EUR 18,50 EUR
51 Cimprič, Prezelj REŠENE NALOGE IZ ANALIZE IV 12,00 EUR 15,00 EUR
52 Virk REŠENE NALOGE IZ UVODA V DIFERENCIALNO GEOMETRIJO 10,00 EUR 12,50 EUR
53 Kandić REŠENE NALOGE IZ ANALIZE 2 16,00 EUR 20,00 EUR
54 Knez, Grošelj NUMERIČNA APROKSIMACIJA IN INTERPOLACIJA 12,00 EUR 15,00 EUR

MATEMATIČNI ROKOPISI

08 Omladič KONČNORAZSEŽNI VEKTORSKI PROSTORI 5,60 EUR 7,00 EUR
21 Zakrajšek ANALIZA III. 13,20 EUR 16,50 EUR
23 Suhadolc METRIČNI PROSTOR, HILBERTOV PROSTOR, FOURIEROVA ANALIZA, LAPLACEOVA TRANSFORMACIJA 5,60 EUR 7,00 EUR
25 Globevnik, Brojan ANALIZA I. 10,00 EUR 12,50 EUR
26 Brešar UVOD V ALGEBRO 10,00 EUR 12,50 EUR
27 Strle ANALIZA 1 za študente finančne matematike 12,00 EUR 15,00 EUR

UČBENIKI IN PRIROČNIKI

01 Štalec ZBIRKA VAJ IZ ARITMETIKE, ALGEBRE IN ANALIZE za I. razred srednjih šol 5,20 EUR 6,50 EUR
02 Štalec ZBIRKA VAJ IZ ARITMETIKE, ALGEBRE IN ANALIZE za II. razred srednjih šol 5,20 EUR 6,50 EUR
03 Avsec, Cokan, Molinaro, Pucelj, Roblek, Štalec, Vagaja ZBIRKA VAJ IZ ARITMETIKE, ALGEBRE IN ANALIZE za III. razred srednjih šol 6,40 EUR 8,00 EUR
04 Štalec ZBIRKA VAJ IZ ARITMETIKE, ALGEBRE IN ANALIZE za IV. razred srednjih šol 5,20 EUR 6,50 EUR
05 Uršič MATEMATIČNE TABELE IN FORMULE 5,60 EUR 7,00 EUR
06 Pucelj, Štalec GEOMETRIJA za srednje šole – 2. del 5,20 EUR 6,50 EUR
07 Avsec, Prosén ASTRONOMIJA pošlo pošlo
08 Zmazek MATEMATIKA, PRIPRAVA NA MATURO 10,40 EUR 13,00 EUR
09 Željko s sodelavci ALTIUS, CITIUS, FORTIUS, Izbrana poglavja iz matematike za srednješolce 15,20 EUR 19,00 EUR
10 Felda 40 NATIONAL MATH OLYMPIADS IN SLOVENIA 4,80 EUR 6,00 EUR
11 Gerber MATEMATIKA ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 14,00 EUR 17,50 EUR
13 Lokar DERIVE 6,80 EUR 8,50 EUR
15 Demmel UPORABNA NUMERIČNA LINEARNA ALGEBRA 15,99 EUR 19,99 EUR
16 Bohanec ODLOČANJE IN MODELI 13,20 EUR 16,50 EUR
17 Dobovišek MATEMATIKA ZA FARMACEVTE 14,40 EUR 18,00 EUR
18 Smrekar, Vavpetič REŠENE NALOGE IZ GEOMETRIJSKE TOPOLOGIJE 18,00 EUR 22,50 EUR
19 Cvetko Vah, Dolžan UČBENIK ZA PROSEMINAR 10,00 EUR 12,50 EUR
20 Dolinar MATEMATIKA V BIOZNANOSTIH 19,20 EUR 24,00 EUR

RAZNO

DMFA04 Hawking ILUSTRIRANA KRATKA ZGODOVINA ČASA pošlo pošlo
DMFA05 Klanjšek Gunde, Remškar FIZIKA, MOJ POKLIC, Življenje in delo naših fizičark pošlo pošlo
DMFA06   IVAN VIDAV – 90 LET, Jubilejni zbornik 11,99 EUR 14,99 EUR
RAZ08 Suhadolc ŽIVLJENJE IN DELO PROFESORJA RIHARDA ZUPANČIČA 18,38 EUR 22,98 EUR
RAZ09 Vidav O DELJENJU Z OSTANKOM IN ŠE O ČEM 8,00 EUR 10,00 EUR
RAZ10 Zabret MArTEMATIČNE PRIGODE 10,00 EUR 12,50 EUR
RAZ12 Rovelli ZAPOVRSTJE ČASA 12,80 EUR 16,00 EUR
LO03 Hafner in sodelavci ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ V RAZVEDRILNI MATEMATIKI, 1. del (1990–1999) 11,99 EUR 14,99 EUR
IMFM03   JURIJ BARON VEGA IN NJEGOV ČAS, Zbornik ob 250-letnici rojstva 25,04 EUR 31,30 EUR
02 Likar UPORABA MIKRORAČUNALNIKOV PRI MERJENJIH 6,80 EUR 8,50 EUR
12 Bronštejn, Semendjajev, Musiol, Mühlig MATEMATIČNI PRIROČNIK 39,99 EUR 49,99 EUR
13 Beatty Richard in dr. MATEMATIKA, ILUSTRIRANA ZGODOVINA ŠTEVIL 23,99 EUR 29,99 EUR
01 Povšič JURIJ VEGA 1,00 EUR 1,25 EUR
01 Povšič BIBLIOGRAFIJA JURIJA VEGE 1,34 EUR 1,67 EUR
08 Povšič BIBLIOGRAFIJA FRANCA MOČNIKA 1,34 EUR 1,67 EUR
12 Povšič BIBLIOGRAFIJA FRANCA HOČEVARJA 1,34 EUR 1,67 EUR
10 Vidav JOSIP PLEMELJ, Ob stoletnici rojstva 2,50 EUR 3,13 EUR

KNJIGE IN PRIROČNIKI DRUGIH ZALOŽB

01 Flajs, Kambič VRTLJIVA ZVEZDNA KARTA 8,72 EUR 10,90 EUR
03 Kambič RAZISKUJMO OZVEZDJA z daljnogledom 10 × 50 35,99 EUR 44,99 EUR
04 Christensen VELIKE OČI, ZAZRTE V NEBO, 400 let odkritij s teleskopi 7,75 EUR 9,69 EUR
01 Villani ROJSTVO TEOREMA (mehka vezava) 15,92 EUR 19,90 EUR
02 Villani ROJSTVO TEOREMA (trda vezava) 23,92 EUR 29,90 EUR
03 Hafner in sodelavci ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ IZ LOGIKE – 3. del (2001–2005) 13,59 EUR 16,99 EUR
04 Gabrijela Hladnik, Mija Kordež LOGIKA, ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ – 4. del (2006–2010) 12,00 EUR 15,00 EUR
05 Gabrijela Hladnik, Mija Kordež LOGIKA, ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ – 5. del (2011–2014) 12,00 EUR 15,00 EUR
06 Gustavo N. Rubiano in Borut Jurčič Zlobec ITERACIJE IN FRAKTALI 20,00 EUR 25,00 EUR
07 Maja Pohar Perme LOV ZA POZABLJENIM ZAKLADOM 11,96 EUR 14,95 EUR
08 Aleš Berkopec UPORABA MATEMATIKE z rešenimi primeri iz naravoslovja 20,00 EUR 25,00 EUR
07 Modic TRIKOTNIKI s prilogo na zgoščenki 20,00 EUR 25,00 EUR


Ceniki ostalih publikacij

ZNAČKE ZA TEKMOVALCE V MATEMATIKI IN FIZIKI

PIPI (modra, rdeča, rumena ali zelena) 0,66 EUR 0,83 EUR
VEJURIJ VEGA (modra ali zelena) 0,66 EUR 0,83 EUR
PLJOSIP PLEMELJ (oranžna, rdeča, rumena, siva, zelena; bronasta, srebrna ali zlata) 0,66 EUR 0,83 EUR
MOFRANC MOČNIK (rdeča, siva ali zelena) 0,66 EUR 0,83 EUR
HOFRANC HOČEVAR (siva ali zelena) 0,66 EUR 0,83 EUR
ARARHIMED (rdeča ali rumena) 0,66 EUR 0,83 EUR
ATATOM (modra, rumena ali zelena) 0,66 EUR 0,83 EUR
STJOŽEF STEFAN (modra, oranžna, rjava, rumena, siva, zelena ali srebrna) 0,66 EUR 0,83 EUR
ČELAVO ČERMELJ (rdeča, siva ali zelena) 0,66 EUR 0,83 EUR
KLIGNAC KLEMENČIČ (rdeča, siva ali zelena) 0,66 EUR 0,83 EUR

RAZGLEDNICE

KAŠubicJOSIP PLEMELJ, karikatura (1923) 0,13 EUR 0,17 EUR
PD PLEMLJEV DOM (BLED) 0,13 EUR 0,17 EUR
PHErbežnikROJSTNA HIŠA JOSIPA PLEMLJA (1913) 0,13 EUR 0,17 EUR
PLJakacProf. dr. JOSIP PLEMELJ (1952) 0,13 EUR 0,17 EUR
PS PLEMLJEVA SPOMINSKA SOBA (BLED) 0,13 EUR 0,17 EUR
VESternenJURIJ VEGA (1938) 0,13 EUR 0,17 EUR

SLIKE, KARIKATURE, PLAKATI

SLPLJakac JOSIP PLEMELJ (slika velikosti 41 × 61 cm) 1,67 EUR 2,09 EUR
KAČEPečar LAVO ČERMELJ (karikatura velikosti 30 × 42 cm) 1,25 EUR 1,56 EUR
KAKLPečar IGNAC KLEMENČIČ (karikatura velikosti 30 × 42 cm) 1,25 EUR 1,56 EUR
KAPLPečar JOSIP PLEMELJ (karikatura velikosti 30 × 42 cm) 1,25 EUR 1,56 EUR

Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Popusti se ne seštevajo. Vse cene vključujejo DDV. Vsak cenik velja do objave novejšega oziroma do prodaje zalog.


DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Iskanje | Hitri skok: