Miroslav Cvahte: FIZIKALNE NALOGE IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

60 domačih poskusov. Rešitve.


DMFA–založništvo | Presekova knjižnica | Cenik | Več o knjigi

Fizikalne naloge iz vsakdanjega življenja
Zbirka: Presekova knjižnica (številka 35)
Leto izida:  1991
Obseg: 80 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
Cena: 5,50 EUR

KazaloO knjigi

Vsakdanji dogodki skrivajo mnoga fizikalna vprašanja. Pozornemu opazovalcu so vzpodbuda za razmišljanje, ob katerem lahko s pridom uporabi znanje fizike, lahko pa so tudi vzpodbuda za nabiranje novega znanja. Knjižica z vprašanji iz fizike, ki jo je pripravil Miroslav Cvahte, naj bi nas opozarjala na to. Zbirka nalog ponuja možnost, da poskušajo učenci z znanjem, ki so ga pridobili v šoli, razložiti vsaj nekatere preproste pojave v naravi, saj je fizika nauk o pojavih v naravi in ne, kot se včasih zdi, le skupek zakonov in enačb.

Vsebina je razdeljena na tri dele. Na začetku so vprašanja in naloge. Sledijo kratki napotki ali namigi za reševanje. Na koncu so obširne rešitve, ki podajajo izčrpno fizikalno ozadje nalog in tako pripomorejo pri reševanju drugih, podobnih vprašanj.

Pričakovati je, da bodo bralci najprej sami iskali rešitve. Če se bo kaj zataknilo, pa naj bi si pomagali z namigi za reševanje. Kot je pri reševanju fizikalnih problemov skoraj pravilo, nakazane poti niso edine, zato je pričakovati, da bodo bralci sami našli svoje poti do rešitev. Knjižica bo dosegla svoj namen, če bo vzpodbuda za postavljanje novih vprašanj in iskanje novih rešitev.

Brošura je namenjena vsem, ki so se kdaj učili fiziko in se jim je zdela zanimiva. V prvi vrsti naj bi po njej segali srednješolci. Na mnoga vprašanja pa lahko odgovore tudi osnovnošolci. Nekaj teh vprašanj je posebej označenih. V zbirki je okrog 60 preprostih poskusov, ki jih v glavnem lahko naredimo kar doma. Prav eksperimentiranje pa daje mnogo možnosti za opazovanje, razmišljanje in sklepanje.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 19]

DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2005. Zadnji popravek strani dne 18. marca 2008.