Zlatko Šporer: OH, TA MATEMATIKA


DMFA–založništvo | Presekova knjižnica | Cenik | Več o knjigi

Oh, ta matematika
Naslov originala:  UH, TA MATEMATIKA
Prevedel: Janko Moder
Zbirka: Presekova knjižnica (številka 16)
Leto izida: 1984
Obseg: 226 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
Cena: 4,59 EUR

VsebinaO knjigi

Knjiga Oh, ta matematika, katere avtor je Zlatko Šporer, prevedel pa jo je Janko Moder, je posvečena vsem tistim, ki nimajo radi matematike. Bralcu želi pomagati, da spozna današnjo matematiko. Govori o vsaki stvari malo. O starih grških matematikih in vprašanjih, ki so jih reševali, pa vse do raznih vej matematike in o tem – kako se niti matematiki ne strinjajo o vsem. Prijetna in duhovita razlaga je napisana v obliki pogovora, ki ga spremljajo domiselne pripombe in naloge ter številne poučne in tudi šaljive slike Nedeljka Dragića.

Prvo poglavje govori o množicah in operacijah med njimi, o preslikavah, ekvipolenci množic in kardinalnih številih. Sledi poglavje o naravnih številih, kjer po kratkem vpogledu v teorijo števil prodremo v svet neskončnega, nato spoznamo Peanove aksiome in aksiomatično metodo v matemetiki sploh. Poglavje o logiki obravnava izjavni račun in zatem še predikate. Zadnje poglavje govori o sami matematiki, o postavljanju nalog, o paradoksih v teoriji množic, o matematičnih strukturah. Sledi še kviz iz matematike kot preizkus razumevanja matematičnih pojmov, na koncu pa so rešitve in odgovori k vsem nalogam oziroma vprašanjem.

Knjiga bo zelo koristila učencem višjih razredov osnovne šole pa tudi starejšim bralcem. S posrečeno izbranimi primeri jim bo dostopno razložila, za kaj gre pri posameznem pojmu ali trditvi; pomagala jim bo popraviti morebitne napake ali nejasnosti pri razumevanju matematike. Poklicnim matematikom pa avtor priporoča, naj pri svoji razlagi ne zaidejo v pretirano abstrakcijo in formalizem; kar je sicer jasno in precizno znanje, ni vedno tudi za učenca-začetnika.

[Iz predstavitve knjige v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 31]

DMFA–založništvo | Podatki | Internet | Prodajalna | Povezave | Naša ponudba in CENIKI | Iskanje | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2005. Zadnji popravek strani dne 11. februarja 2010.