BERILO H KRATKI ZGODOVINI ČASA STEPHENA HAWKINGA


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Knjige Stephena W. Hawkinga | Cenik | Naročilnica | Več o knjigi | O avtorju

Berilo h Kratki zgodovini časa Stephena Hawkinga
Naslov originala:  A BRIEF HISTORY OF TIME:
A Reader's Companion
Uredil: Stephen Hawking
Prevedel: Janez Strnad
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 52)
Leto izida: 2004 (2. natis)
Obseg: 152 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 961-212-015-3
Cena: 8,00 EUR

Iz vsebineIlustrirana KRATKA ZGODOVINA ČASA

O knjigi

Uspešnico Kratka zgodovina časa Stephena Hawkinga so po vsem svetu natisnili v več kot pet in pol milijona izvodih. Več ljudi doseže le še televizija. Zato je Errol Morris za televizijsko družbo Anglia ob Hawkingovi knjigi pripravil devetdesetminutni film, ki ga je odkupila tudi slovenska TV. Zbrali so veliko več gradiva, ki so ga uporabili za Berilo. V njem pripovedujejo Stephen Hawking sam, njegova mati, sestra in brat, sošolci iz osnovne šole in z univerze, sodelavci, raziskovalci, njegovi študenti, vsega 28 ljudi.

Besedilo so oblikovali v kratkih odstavkih, ki se med seboj prepletajo in so vsebinsko povezani. Prvo poglavje zajema Stephenovo otroštvo, drugo študij do diplome v Oxfordu, tretje delo na doktoratu v Cambridgeu in prve raziskovalne uspehe, četrto in peto nadaljnja raziskovanja in tudi Stephenovo bolezen. Huda bolezen je namreč Hawkinga privezala na invalidski voziček. Z ljudmi se lahko pogovarja samo preko računalnika, ki je priključen na sintetizator govora. Bolezen pa ni prizadela njegovih umskih zmožnosti, zdi se celo, da jih je izostrila.

Tretje, četrto in peto poglavje pripovedujejo o Hawkingovem delu o začetku Vesolja, o črnih luknjah, o smeri časa v Vesolju. Vesolje naj bi se začelo z velikim pokom, eksplozijo v točki. Črne luknje niso popolnoma črne in zaradi kvantnomehaničnih pojavov sevajo, tem izdatneje, čim manjšo maso imajo. Medtem ko je Hawking spočetka zagovarjal nastanek Vesolja z velikim pokom, zadnje čase postavlja v ospredje manj pretresljiv začetek v „Vesolju brez roba“.

Besedilo je nastalo po pogovorih, zato beseda teče živo in neprisiljeno. Raziskovalci, ki so sodelovali pri razvoju današnje fizike in astrofizike, posebno kozmologije, sproščeno pripovedujejo o svojem delu. Kljub temu, da bralec ne pozna podrobnosti, zve precej o današnji astrofiziki in več o tem, kako delajo in živijo fiziki, astrofiziki in astronomi. Stephen Hawking je s pripombami povezal dele besedila in dodal kratek slovarček strokovnih izrazov. V knjigi je veliko fotografij iz Hawkingovega življenja in fotografij sodelujočih, nekaj slik pa spremlja besedilo tudi s fizikalne strani. Knjigo je mogoče toplo priporočiti mladim bralcem, ki se zanimajo za fiziko, astronomijo, astrofiziko ali kozmologijo.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 21]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 21. novembra 2008.