Janez Strnad: STO LET FIZIKE

Od 1900 do 2000


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Cenik | Več o knjigi

Sto let fizike
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 71)
Leto izida:  2001
Obseg: 236 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 961–212–124–9
Cena: 11,50 EUR

KazaloO knjigi

Zgodovina fizike sega v antiko in še dlje. Po velikem uspehu v Newtonovem času je veliko zanimanje za znanost in tehniko v viktorijanskem času napovedovalo njun triumfalni razcvet v 20. stoletju. S tem obdobjem se seznanimo ob branju nove knjige profesorja Strnada Sto let fizike.

Knjiga obravnava vsa področja fizike 20. stoletja. Tako najprej pokaže ozadje in nastanek splošne teorije relativnosti ter nakaže probleme, ki so odprli pot kvantni mehaniki. Nato preko posplošitve na relativistično kvantno mehaniko bralca privede v svet radioaktivnosti, ki je bila v vzponu v tridesetih letih, in nato na kratko oriše tehnične in moralne težave fizikov pri izdelavi atomske bombe. Po drugi svetovni vojni je bil pomemben razcvet pospeševalniške fizike ter lov za novimi delci, kar je v knjigi lepo prikazano hkrati s prikazom osnov kvantne elektrodinamike.

Poleg prikaza osnovnih novih idej fizike nameni avtor tudi nekaj prostora aplikativnim dosežkom, ki so neposredna posledica bazičnih odkritij. Tako na hitro opiše razvoj radia, polprevodnikov, tranzistorja in računalnikov ter lasarjev. S področja fizike trdne snovi omeni pojav superprevodnosti in superfluidnosti ter Bose-Einsteinovo kondenzacijo. V zvezi s slednjo tudi napove podelitev Nobelove nagrade za fiziko.

Naslednji razdelki v knjigi so posvečeni astronomiji in astrofiziki, ki sta še posebej v zadnjem delu stoletja z razvojem nove opreme doživeli pospešen napredek. Omenjena so tudi vprašanja kozmologije, ki so prav v zadnjih letih na prvih straneh fizikalnih publikacij. Poleg opisanih standardnih tem omeni avtor še nanotehnologijo, kaotične sisteme, vpliv na biologijo, kratek razvoj fizike mehke snovi in molekularno biologijo. Knjigo zaključi z ugibanji o prihodnosti fizike in z mnenji nekaterih uglednih fizikov na to temo.

Nova knjiga profesorja Strnada Sto let fizike je namenjena širšemu krogu bralcev. Napisana je zanimivo in premišljeno ter v Hawkingovem stilu brez enačb. Zato je dostopna tudi nefizikom, ki jih zanima razvoj moderne znanosti.

[Iz predstavitve knjige v reviji Presek 29]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2003. Zadnji popravek strani dne 28. februarja 2006.