Ciril Dominko in Bojan Golli: REŠENE NALOGE IZ FIZIKE Z DRŽAVNIH TEKMOVANJ

3. del (1984–1998)


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Zbirke nalog s tekmovanj | Cenik | Naročilnica | Več o knjigi

Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj - 3. del, Prva knjiga: Vademekum in naloge
Zbirka: Knjižnica Sigma (številki 76 in 77)
Leto izida: 2009 (2. natis)
Obseg: 184 strani (prva knjiga)
240 strani (druga knjiga)
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-148-8 (prva knjiga)
978-961-212-149-5 (druga knjiga)
978-961-212-173-0 (komplet)
Cena: 29,99 EUR za obe knjigi skupaj

Kazalo

Prva knjiga: VADEMEKUM IN NALOGE Druga knjiga: NAMIGI IN REŠITVE

Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj - 3. del, Druga knjiga: Namigi in rešitve

O knjigi

Za zbirko Knjižnica Sigma sta profesorja Ciril Dominko in Bojan Golli na 424 straneh zbrala naloge s srednješolskih tekmovanj iz fizike od leta 1984 do leta 1998. Večina nalog je z nekdanjih republiških tekmovanj (1984–1991) ter državnih tekmovanj in predtekmovanj (1992–1998), dodanih pa je še nekaj nalog z nekdanjih jugoslovanskih zveznih tekmovanj, z izbirnih tekmovanj za slovensko olimpijsko ekipo in tri teoretične naloge z XVI. mednarodne fizikalne olimpijade, ki je bila leta 1985 v Portorožu.

Gre za nadaljevanje dveh predhodnih (a žal že nekaj let razprodanih) zbirk Rešene naloge iz fizike z republiških tekmovanj (1964–1970) Marjana Hribarja in Rešene naloge iz fizike z republiških tekmovanj, 2. del (1971–1983) Bojana Gollija in Janeza Žitnika. Tudi 3. del je namenjen dijakom, ki imajo veselje do reševanja problemskih nalog in dobro obvladajo srednješolsko snov, ter seveda še posebej tistim med njimi, ki se pripravljajo na tekmovanja iz fizike. Koristen pripomoček bo tudi študentom naravoslovnih in tehniških fakultet, bodočim profesorjem fizike v srednjih šolah in seveda mentorjem fizikalnih krožkov.

Naloge so razdeljene v pet skupin: MEHANIKA, TOPLOTA, ELEKTRIKA IN MAGNETIZEM, NIHANJE IN VALOVANJE ter ATOMIKA. Znotraj vsake skupine so razdeljene v tematske sklope, ki pa niso posebej označeni; naloge znotraj sklopa si slede od lažjih k težjim. Težje naloge, označene z zvezdico * ali dvema zvezdicama **, so namenjene izkušenim reševalcem in zahtevajo širše znanje fizike, ki lahko sega tudi čez okvir srednješolske snovi.

Nova je struktura zbirke. Poleg besedil nalog in rešitev sta dodani še dve vmesni stopnji: v Rezultatih reševalec najde številski rezultat, Namigi pa ga skušajo usmeriti na pravo pot. Na začetku zbirke je kratek fizikalni Vademekum [lat. vade mecum – pojdi z menoj; vodnik, priročnik, knjižica s praktičnimi pojasnili, nasveti]. V njem je nekoliko obširnješa razlaga tistih pojmov, količin in enačb, ki so v srednješolskih učbenikih omenjeni le bežno ali sploh ne, se pa pogosto pojavljajo pri nalogah na mednarodni ravni. Na koncu je dodano še Stvarno kazalo pojmov, količin in pojavov, omenjenih v vademekumu ali nalogah.

Zbirka je izšla v dveh knjigah: v prvi knjigi so poglavja Vademekum, Naloge in Rezultati, v drugi knjigi pa Namigi in Rešitve. Prva knjiga spada med literaturo, ki jo lahko dijaki uporabljajo pri reševanju nalog na tekmovanju. Za pokušino si lahko (z izbiro označenih naslovov) ogledate tudi nekaj značilnih strani iz različnih poglavij. Za prikaz datotek PDF potrebujete program Adobe Reader, ki je na voljo brezplačno: Adobe Reader


DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2004. Zadnji popravek strani dne 15. septembra 2009.