Fred Watson: ZAKAJ JE URAN PREKUCNJEN?

Kar bi radi vedeli o astronomiji, pa niste nikoli vprašali


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Astronomska literatura | Cenik | Naročilnica | Predstavitev

Zakaj je Uran prekucnjen?
Naslov izvirnika:  WHY IS URANUS UPSIDE DOWN
AND other questions about the Universe
Prevedla: Seta Oblak
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 89)
Rubrika: Poljudna znanost
Leto izida:  2010
Obseg: 250 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-233-1
Cena: 22,39 EUR

KazaloPredstavitev

Fred Watson, vodilni astronom na Anglo-avstralskem observatoriju (AAO), je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja vodil kontaktno oddajo z astronomsko tematiko na avstralskem radiu ABC. Knjižica je nastala na podlagi vprašanj, ki so jih desetletje postavljali poslušalci Fredove oddaje.

Predstavljenih je 144 vprašanj in odgovorov, ki pokrivajo različna področja, kot so naravni pojavi, astronomska oprema, delo astronomov, vesoljski poleti, vesoljski teleskopi, teoretične osnove astronomije ... Na začetku vsakega poglavja je krajši uvod, v katerem avtor predstavi novo temo in tako bralcu olajša razumevanje vprašanj in odgovorov. Začetna poglavja se tičejo same Zemlje in naravnih pojavov, ki smo jim priča v vsakdanjem življenju. Avtor nadaljuje z našim Osončjem, kjer med drugim pojasni, zakaj je Pluton izgubil status planeta, in seveda, zakaj je Uran „prekucnjen“. V naslednjih poglavjih se seli skozi Galaksijo, pojasni, zakaj zvezde svetijo, kako nastanejo, kako končajo svoje življenje, in ob tej priložnosti predstavi supernove, pulzarje, nevtronske zvezde in črne luknje. V zadnjem poglavju o kozmologiji avtorj med drugim pojasni Hubblov zakon, zaradi katerega je Albert Einstein vrgel kozmološko konstanto iz svojih enačb. Predstavi tudi rezultate opazovanj prasevanja in razloge, zakaj so astronomi danes mnenja, da v vesolju prevladujeta temna energija in temna snov, in ne pozabi omeniti, da danes še vedno ne vemo, kaj sta ti dve temni zadevi.

Besedilo je pisano na poljudnem nivoju in je razumljivo širšemu krogu bralcev, saj je avtorjev cilj približati astronomijo prav tistim, ki se z astronomijo ne ukvarjajo. Poleg strokovnih tem se v avtor dotakne tudi vprašanja, kakšne koristi sploh imata posameznik in pravzaprav vse človeštvo od astronomije, zato besedilo priporočamo vsem, ki jih astronomija in z njo povezane teme zanimajo vsaj toliko, da se jim občasno porodi kakšno vprašanje, na katero ne poznajo odgovora.

[Iz predstavitve knjižice v reviji Obzornik za matematiko in fiziko 56]

DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2011. Zadnji popravek strani dne 24. marca 2011.