Ciril Dominko, Bojan Golli: REŠENE NALOGE IZ FIZIKE Z DRŽAVNIH TEKMOVANJ, 4. del


DMFA–založništvo | Knjižnica Sigma | Astronomska literatura | Cenik | Naročilnica | Predstavitev

Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj, 4. del
Avtorja: Ciril Dominko, Bojan Golli
Zbirka: Knjižnica Sigma (številka 96)
Rubrika: Tekmovanja
Leto izida:  2014
Obseg: 408 strani
Izvedba: 14 × 20 cm, mehka vezava
ISBN: 978-961-212-259-1
Cena: 25,00 EUR

Kazalo

  1. Predgovor
  2. Nekaj napotkov za reševanje nalog
  3. Naloge
  4. Rezultati
  5. Namigi
  6. Rešitve


Predstavitev

V knjigi so zbrane naloge s srednješolskih tekmovanj iz fizike v letih od 1999 do 2013. Namenjena je dijakom, ki imajo veselje do reševanja problemskih nalog in dobro obvladajo srednješolsko snov, in seveda tistim med njimi, ki se pripravljajo na tekmovanja iz fizike. Koristen pripomoček bo tudi študentom naravoslovnih in tehniških fakultet, in ne nazadnje prihodnjim učiteljem fizike v srednjih šolah.

Naloge so razdeljene v štiri skupine: mehanika, toplota, elektrika in magnetizem, ter nihanje in valovanje. Znotraj skupine so razdeljene v tematske sklope, ki pa niso posebej označeni. Naloge znotraj sklopa si sledijo od lažjih k težjim.


DMFA–založništvo | Podatki | Prodajalna | Internet | Naša ponudba in CENIKI | Presek | Knjižnica Sigma | Obzornik za matematiko in fiziko